Satanizm współczesny : Satanorium.pl

Podzielony tematycznie zbiór tekstów, zawierający eseje, tłumaczenia klasycznych tekstów, rozmaite opracowania bądź próbki poezji.
Miejsce przeznaczone dla zarejestrowanych użytkowników, służace dyskusji, wymianie poglądów, a także swobodnym towarzyskim rozmowom.
Pokaźny zbiór opisów symboli, jakie wykształciły się w świadomości zbiorowej na przestrzeni dziejów z naciskiem na symbole mniej lub bardziej związane z satanizmem.
Katalog miejsc w sieci, godnych polecenia i ciekawych. Zbiór został uporządkowany według kategorii, gdzie między innymi znajdziemy prywatne witryny użytkowników jak i duże portale tematyczne.
Symbolika
Spirala
symbol
Spirala jest prawdopodobnie najstarszym symbolem spirytuistycznym.

Została znaleziona wydrapana na skałach już tysiące lat temu, na każdym kontynencie świata. Religijne znaczenie może tylko być domyślne, jako, że symbol został znaleziony na grobowcach i prawdopodobnie ma związek ze słońcem, które zatacza spiralny kształt w swojej trzymiesięcznej podróży. Motyw potrójnej spirali, znaleziono na celtyckich grobowcach, sugerując moment odrodzenia lub zmartwychwstania. Spirale występują naturalnie w: muszlach, galaktykach, DNA, wirach, kawie, dymie z papierosa, można by podać niezliczone inne przykłady. Jej historia kształtu rozciąga się wstecz przed starożytnymi Celtami i Grekami.

W dwóch wymiarach, spirala jest krzywą, zwijającą się dookoła przytwierdzonego punktu, obrazując ciągłe wzrastanie lub zmniejszanie odległość od owego punktu. Również spirala reprezentuje idące naprzód życie z centralnego punktu Kether na Kabbalistycznym Drzewie Życia, lub powrót do centrum tworzenia w przeciwnym kierunku. W tym drugim aspekcie uosabia labirynt prowadzący do bożego centrum (środka). Jest symbolem tworzenie u podstaw sił i wzorów, rozwijania się - transformacji. Owa spirala zwija się dookoła jego centrum zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara kierunek, mogąc być rozpatrzony jako konstrukcyjny a w kierunku przeciwnym niszczący (downoword spiral).

Spirale można znaleźć w biblijnych apokaliptycznych trąbach powietrznych , w ceremonialnych tańcach ( wewnętrzna ówcześnie zewnętrzna spirala reprezentuje rower śmierci i odrodzenia) i w ruchach wirowych. Spirala jest nieskończoną informacją.

Pisząc o Spirali, nie można zapomnieć o złotej zależności, zawartej w ciągu Fibonacciego , którego spirala jest wykresem. Dwoma pierwszymi wyrazami jest 1,1 a każdy kolejny jest sumą ostatniego wyrazu z poprzedzającym. F = 1, 1 , 2 , 3 , 5 , 8, 13 , 21, 34, 55, 89, 144 (wartość drzewa życia w kabale), 233 (wartość drzewa wiedzy w kabale), 377 , 610, 987 (tak idzie bass w tool-u), itd..... Jeżeli przyjrzymy się bliżej ciągowi F i zaczniemy analizować sumę jak i iloraz cyfr danego wyrazu, dojdziemy do kolejnej zależności, mianowicie, co 25 sumy wyrazów zaczynają się powtarzać. Co właściwie jest zrozumiałe gdyż spirala naturalnie zawraca.


http://www.intent.com/sg/

http://www.pithemovie.com/

http://altreligion.about.com/